Zakelijke documenten kunnen soms erg ingewikkeld zijn. Dat komt enerzijds doordat er vaktermen worden gebruikt, maar ook doordat het teksten zijn die inhoudelijke kennis over een onderwerp vragen. Als dergelijke teksten door een leek worden vertaald is de kans erg groot dat zelfs deskundigen de vertaalde versie van het document niet meer begrijpen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook bij financiële documenten is het van belang dat de vertaling correct wordt gedaan, zodat de originele tekst en de vertaling exact dezelfde informatie bevatten. Dit vereist de nodige vakkennis van de vertaler.

ISO certificering

Behalve dat een vertaalbureau hoogopgeleide en ter zake deskundige vertalers in dienst moet hebben om ingewikkelde financiële documenten te kunnen vertalen, is het ook belangrijk dat wordt gewerkt volgens een methode waarmee fouten uit de teksten worden gehaald. Dat is precies de reden waarom veel organisaties hun financiële teksten laten vertalen door Machielsen. De procedure die dat bureau volgt heeft als resultaat dat de teksten geen fouten meer bevatten. De vertalingen worden bovendien zeer snel uitgevoerd. Vanwege de gevolgde methode is het bedrijf in het bezit van een ISO 17100-certificering.

Dubbele controle

Financiële teksten worden bij Machielsen standaard vertaald door een vertaler voor wie de doeltaal zijn moedertaal is. De vertaler is daarnaast een financieel deskundige, die bekend is met technische financiële termen en jargon. Als deze native vertaler klaar is met zijn werk zal een van oorsprong Nederlandstalige vertaler, die ook de doeltaal beheerst, de tekst controleren. Door deze dubbele controle kunnen er foutloze financiële documenten worden geproduceerd. De vertaling is even betrouwbaar als de originele tekst.

Geavanceerde software

Tijdens het vertalen van de documenten wordt gebruik gemaakt van geavanceerde software. Die herkent woorden en begrippen die al eerder tijdens de opdracht zijn vertaald en slaat deze op. Zodoende kan er steeds sneller worden gewerkt. De software houdt ook in de gaten dat begrippen telkens op dezelfde wijze worden vertaald. Hiermee wordt voorkomen dat er onduidelijkheid of verwarring in de vertaalde versie van het document ontstaat. De bibliotheek met vertaalde woorden wordt door Machielsen per opdrachtgever bewaard. Als er een vervolgopdracht wordt gegeven kan de woordenlijst opnieuw worden gebruikt. Daardoor worden de opdrachten steeds sneller uitgevoerd.