Sinds de coronapandemie zijn nog meer mensen online gaan shoppen en is de ontwikkeling van het digitale winkelen nog meer in een sneltreinvaart terechtgekomen. Steeds meer winkeliers kiezen ervoor om hun goederen ook online aan te bieden en het aantal webshops schiet nog met de dag omhoog. In lijn met deze ontwikkeling zijn er ook steeds meer webshopovernames die plaatsvinden. Een webshopovername is goed te vergelijken met een bedrijfsovername. Er komt nogal wat kijken bij een webshopovername en de assistentie van een bemiddelaar, is dan ook vaak aan te raden. Dit soort bemiddelende partijen nemen een hoop zorgen uit handen en zorgen voor een snelle en goede afwikkeling van het overnameproces.

Aanleiding verkoop bepalend voor het proces

Er zijn tal van verschillende aanleidingen die reden geven tot een verkoop. In sommige gevallen is deze aanleiding niet een vrije keuze, maar gedwongen door een conflict tussen partners of bijvoorbeeld door een plotseling overlijden van een mede-eigenaar of een familielid. De aanleiding van de verkoop kan van invloed zijn op het overname proces, omdat er bij een gedwongen overname over het algemeen meer haast geboden is.

Een overnamebedrijf ontzorgt

Het gebruik van de diensten van een overnamebedrijf biedt zeer veel voordelen voor zowel de koper als de verkoper en neemt vele zorgen uit handen. Over het algemeen is de verkoop ook sneller afgerond. Een overnamebedrijf beschikt over een groot netwerk aan potentiële kopers en heeft vaak ook een digitale marktplaats waar webshops te koop aangeboden worden aan het netwerk. Door de relaties met dit netwerk is er een vertrouwensband ontstaan die kan leiden tot een snelle verkoop. Daarnaast is het een fijne bijkomstigheid dat een overnamebedrijf ook helpt met het aftimmeren van alle juridische haken en ogen die komen kijken bij een overname.

De prijs van een webshop bepalen

Een van de belangrijkste zaken bij een overname, is natuurlijk de prijs. Er zijn verschillende manieren om de prijs van een webshop te bepalen. Het overnamebedrijf kan helpen bij het vaststellen van de waarde van het bedrijf en daarmee ook de prijs. Wanneer dit gebeurt dan is het erg belangrijk dat er niet alleen wordt gekeken naar het huidige bedrijfsresultaat, maar dat er ook naar het toekomstperspectief wordt gekeken, omdat er misschien al investeringen zijn gedaan die zich naar verwachting in de nabije toekomst zullen terugbetalen.