In de algemene voorwaarden leg je als webwinkel vast wat de rechten en plichten zijn van iemand die iets bij jou koopt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe de betaling tot stand komt, wat de plichten van de klant zijn, en wat er gebeurt bij retourzendingen en aansprakelijkheidskwesties. De algemene voorwaarden webwinkel helpen jou als ondernemer het risico te beperken, want als een klant ontevreden is over een product of niet wil betalen, kun je verwijzen naar de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden opstellen: Waar moet je op letten?

Om je algemene voorwaarden rechtsgeldig te maken moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze goed leesbaar zijn en ook te begrijpen zijn voor de klant. Bovendien gelden jouw algemene voorwaarden pas als de klant aangeeft dat hij ze heeft gelezen en aanvaard voordat de transactie tot stand is gekomen. Dat is de reden dat je bij webwinkels vaak een tickerbox moet aanvinken waarmee je verklaart dat je de algemene voorwaarden gelezen hebt en aanvaard.

De volgende dingen kun je bepalen in de algemene voorwaarden:

  • Hoe de overeenkomst tot stand komt
  • Hoe de overeenkomst kan worden geannuleerd
  • Hoe de overeenkomst wordt uitgevoerd
  • De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant;
  • Hoe wordt de aankoop opgeleverd
  • Hoe gaan facturatie en betaling
  • Wat zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen

Heb je toch moeite om zelf algemene voorwaarden op te stellen? Er zijn meerdere instellingen en brancheorganisaties die voorbeelden ter beschikking stellen van algemene voorwaarden, of je erbij kunnen helpen om ze op te stellen. Kijk bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel, Webwinkelkeur of de Thuiswinkel Organisatie.